"יחסים בין אימהות לבנות הם המורכבים ביותר"
מיכל דליות