"קרוב לוודאי שהמקור של אילה קרוב לפרקליטות"
גיא פלג