"ממליץ לדחות את הבדיקות עד סוף החודש"
פרופ' רפי קרסו