"צריך לבוא בחשבון עם מי שרצח את החייל"
ינון מגל ובן כספית