"זיהו ברמאדן הזה פוטנציאל מיוחד"
בן כספית ואריה אלדד