"הממשלה הזאת היא בושה וחרפה וביזיון"
ינון מגל ובן כספית