"זו לא תהיה חזרה לשגרה עד שלא אשב לצידך באולפן"
תחשבו טוב