"כל מה שלא מתאים לנרטיב של הפרקליטות - נותר באפלה"
אראל סג"ל