אפשר לחזור לשגרה ולהמשיך לא לספור את הנכים
איפה הכסף