"במקום 120 ח"כים שאנחנו ממנים, אנחנו בפוטנציאל לממן 135"
איפה הכסף