"המצב הנפשי לא אפשר לבדוק את החשוד"
ניסים משעל וגיא פלג