"מחר זו יכולה להיות מתקפה עם נזק יותר משמעותי"
איפה הכסף