"לא ידוע לי שדודי אמסלם משפטן"
בן כספית ואריה אלדד