שאלת המפתח: האם תהיה דחייה בדיון הבא?
בן כספית ואריה אלדד