"קיום המשחק הייתה טעות איומה - אנשים שילמו בחייהם"
ספורט