מתחזה לחולת נפש כדי לחמוק מהסגרה
בן כספית ואריה אלדד