"המחיר של הכניסה לממשלה היא פגיעה בחלשים"
איפה הכסף