המרכז הבינתחומי משנה את שמו לאוניברסיטת רייכמן
בן כספית ואריה אלדד