"אנחנו אומרים כן לסיפוח - לא לפלסטין"
בן כספית ואריה אלדד