"יש דרך נפשית שאדם עובר כדי להגיע לכך"
ינון מגל ובן כספית