"בשמאל מבינים שאין להם כבר סיכוי לשכנע את הישראלים"
אריה אלדד