איפה אתה היית בהכרזה של בן גוריון?
ינון מגל ובן כספית