"כשכואב לי אני שם שירים שלך ולא מפחד"
משדר גדולים מהחיים