"המשימה העיקרית שלנו היא לשמח ילדים"
משדר גדולים מהחיים