"הניסיון ליצור עליהום על רינה מצליח הוא חלק משיטה"
אראל סג"ל