"זדורוב צריך לצאת לזיכוי מלא כדי שיוכל לתבוע"
גיא פלג