"לא ניתן יהיה להכניס שוב את כל המדינה לסגר"
איפה הכסף