"חיללתי שבת כי ידעתי שחיי אדם עומדים פה"
ינון מגל ובן כספית