"החלטנו שאנחנו לא מוותרים על סבתא בחופה"
תחשבו טוב