"יוצאי אתיופיה חשודים בכל דבר - זה לא יכול להימשך"
ינון מגל ובן כספית