"לערבי אסור להדליק את הכיריים ולבשל עליהן"
איפה הכסף