"במקום חרמות - תחליטו שמטילים מסים על פייסבוק"
אראל סג"ל