שלומי ברזל: "בסופו של דבר, השליט רוצה לשלוט"
ספורט