מורה דרך: "ברגע שעומדים על סף ייאוש - עושים צעדים דרסטיים"
ניסים משעל וגיא פלג