"קורונה היא מחלה כמו הרבה מחלות שהאנושות חיה בצידן"
הקבינט