"הוציאו את חלקנו לחל"ת, ומי שנשאר, עמוס בעבודה"
סיון כהן