את מי מנסה לשכנע 'תאגיד השידור' לצפות בטהרן?
אריה אלדד