"אנשים לא עשו את האבחנה בין עריצות להערצה"
אריה אלדד