"קיבלתי מענקים בסך מצטבר של פחות מ־8,000 שקל"
איפה הכסף