ינון: "תפסיקו להיות צדיקים על אחרים"
ינון מגל ובן כספית