"נתניהו רואה שמדיניות האוצר כשלה"
ינון מגל ובן כספית