בעלי מסעדה: "אנחנו מקבלים הנחיות אבסורדיות"
גיא פלג