"אם המדינה אומרת, 'לא נכניס קהל למגרשים' - ראוי לתת פיצוי" 
הקבינט