מגל: "מדוע אין איזון בין הרשויות?"
ינון מגל ובן כספית