"הייתי ממליץ לאהוד ברק להחזיר את הכסף"
ינון מגל ובן כספית