"נתניהו לא ממנה את אייזנקוט כי אז לא יופיע ב־20:00"
ינון מגל ובן כספית