"הגל השני הוא קטן לעומת מה שצפוי לנו בחורף"
בן כספית ואריה אלדד