"שנים שהאחים והאחיות מתחננים לעוד חצי תקן"
איפה הכסף