"ללא תקציב וסמכויות, זה בוודאי יישאר מינוי חלול"
פרופ' יורם לס