עבר טיפול המרה: "ייחלתי לשמוע ש'אני בסדר וטוב'"
ג'ודי שלום ניר מוזס